HOW TO RENTAL

รายละเอียดการเช่าเสื้อผ้า

 • จองเสื้อผ้าที่ต้องการเช่าได้ล่วงหน้า 6 เดือน – 7 วัน
 • อีเมล์ยืนยันการจองเสื้อผ้าจะถูกส่งภายในระยะเวลา 24 ชม.เมื่อการทำรายการเสร็จสิ้น
 • รับชำระค่าบริการผ่านทาง PayPal เท่านั้น
 • มีการเก็บเงินประกันการเช่าสินค้าจำนวนหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทจะคำนวนและคืนเงินประกันให้ เมื่อเสื้อผ้าถูกส่งกลับแล้ว ⚠อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการเช่า

การรับเสื้อผ้าที่สนามบิน

ตัวอย่างกระเป๋าใส่เสื้อผ้า
 • รับเสื้อผ้าที่เคาน์เตอร์ QL Liner   ในสนามบินตามที่ระบุไว้ได้ในวันเดินทางเข้าญี่ปุ่น ดูแผนที่ของเค้าน์เตอร์ QL Liner ในสนามบินได้ที่นี่ http://e.ql-liner.com/counter/?id=ktc-airport-narita
 • แจ้งรหัสและชื่อนามสกุลกับพนักงาน
 • รับเสื้อผ้า (เสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าของโอชาเระ เจแปน)
 • กรุณาเก็บรักษากระเป๋าของเราไว้จนถึงวันส่งคืนเสื้อผ้า
 • เมื่อรับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเสื้อผ้า
 • พนักงานที่ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์รับสินค้า เป็นพนักงานของบริษัทส่งของ หากมีข้อขัดข้องกรุณาติดต่อโอชาเระ เจแปน TEL : 04-2934-3477 (ญี่ปุ่น)
 • ‼หากมีความเสียหายกับเสื้อผ้าเช่น เสียหายจากการฉีกขาด,เสียหายจากการเปรอเปื้อน,สูญหาย หรือถูกลักขโมย ทางร้านจะขอเรียกเก็บค่าชดเชย‼

การคืนเสื้อผ้าที่สนามบิน

เค้าน์เตอร์ของ QL Liner
 • คืนเสื้อผ้าที่เคาน์เตอร์ QL Liner ในสนามบินที่แจ้งไว้ในวันเดินทางออกจากญี่ปุ่น ดูแผนที่ของเค้าน์เตอร์ QL Liner ในสนามบินได้ที่นี่ http://e.ql-liner.com/counter/?id=ktc-airport-narita
 • ใส่เสื้อผ้ากลับคืนลงในกระเป๋าของร้าน แล้วส่งคืนให้กับพนักงาน
 • หากมีกำหนดคืนสินค้าล่าช้า กรุณาแจ้งทางร้านก่อนกำหนด
 • พนักงานที่ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์รับสินค้า เป็นพนักงานของบริษัทส่งของ ไม่มีข้อมูลสินค้าและการจองใดๆทั้งสิ้น หากมีข้อขัดข้องกรุณาติดต่อโอชาเระ เจแปน TEL : 04-2934-3477 (ญี่ปุ่น)

เงินประกันและการคิดค่าบริการ

 • ร้านจะส่งอีเมล์ยืนยันเมื่อสินค้าถูกส่งคืนถึงบริษัทแล้ว
 • หากสินค้ายังไม่ถูกส่งคืนถึงบริษัทในวันรุ่งขึ้นของวันกำหนดคืนสินค้า ทางร้านจะคิดค่าบริการยืดเวลาการเช่าสินค้า
 • หากท่านทำความเสียหายให้กับสินค้า เช่น เสียหายจากการฉีกขาด,เสียหายจากการเปรอเปื้อน,สูญหาย หรือถูกลักขโมย ทางร้านจะขอเรียกเก็บค่าชดใช้ตามที่กำหนดไว้ ⚠กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์

วีดีโอแนะนำการใช้บริการ

 

TITF Promotion 20% OFF ลดทั้งร้าน ทุกรายการ เมื่อสั่งจองสินค้าภายในวันที่ 13 -20 กุมภาพันธ์ 2019 Dismiss