การรับเสื้อผ้า

การรับเสื้อผ้า

 • รับเสื้อผ้าที่เคาน์เตอร์ในสนามบินตามที่ระบุไว้ได้ในวันเดินทางเข้าญี่ปุ่น ดูแผนที่ของเค้าน์เตอร์ QL Liner ในสนามบินด้านล่าง
 • แจ้งรหัสและชื่อนามสกุลกับพนักงาน
 • รับเสื้อผ้า (เสื้อผ้าอยู่ในกระเป๋าของโอชาเระ เจแปน)
 • กรุณาเก็บรักษากระเป๋าของเราไว้จนถึงวันส่งคืนเสื้อผ้า
 • เมื่อรับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเสื้อผ้า
 • พนักงานที่ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์รับสินค้า เป็นพนักงานของบริษัทส่งของ หากมีข้อขัดข้องกรุณาติดต่อโอชาเระ เจแปน TEL : 04-2934-3477 (ญี่ปุ่น)
 • ‼หากมีความเสียหายกับเสื้อผ้าเช่น เสียหายจากการฉีกขาด,เสียหายจากการเปรอเปื้อน,สูญหาย หรือถูกลักขโมย ทางร้านจะขอเรียกเก็บค่าชดเชย‼


ตัวอย่างกระเป๋าใส่เสื้อผ้า

รับเสื้อผ้าที่เคาน์เตอร์ QL-Liner ในสนามบินนาริตะ

เลือกดูแผนที่จุดรับเสื้อผ้า ตามสายการบินที่ท่านเดินทาง

 • สายการบิน Thai Lion air
MAP 1

 • สายการบิน All Nippon Airways
 • สายการบิน Thai Airways
MAP 2

 • สายการบิน Japan Airlines
 • สายการบิน Thai AirAsia X
 • สายการบิน NokScoot
 • สายการบิน Scoot
MAP 3

MAP 1 : เทอมินอล 1 โซนด้านทิศเหนือ (Teminal 1 North Wing)

 • สำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยสายการบิน Thai Lion air
 • เคาน์เตอร์ QL-liner เปิดทำการตั้งแต่เวลาเช้า 6:30 น. ถึง เที่ยวบินสุดท้าย ขาเข้าและขาออก

➀ หลังจากผ่านจุดตรวจของศุลกากร และมาถึงล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ให้เลี้ยวไปทางด้านซ้าย

➁ เดินตรงไป

➂ ใกล้จะถึงแล้ว

➃ เคาน์เตอร์ด้านซ้าย QR Liner

MAP 2 : เทอมินอล 1 โซนด้านทิศใต้ (Teminal 1 South Wing)

 • สำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยสายการบิน All Nippon Airways / Thai Airways
 • เคาน์เตอร์ QL-liner เปิดทำการตั้งแต่เวลาเช้า 6:30 น. ถึง เที่ยวบินสุดท้าย ขาเข้าและขาออก

➀ หลังจากผ่านจุดตรวจของศุลกากร และมาถึงล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ให้เลี้ยวไปทางด้านขวา

➁ เดินตรงไป

➂ เดินตรงไป

➃ ใกล้จะถึงแล้ว

➄ เคาน์เตอร์ด้านซ้าย QR Liner

MAP 3 : เทอมินอล 2 (Teminal 2)

 • สำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยสายการบิน Japan Airlines / Thai AirAsia X / NokScoot / Scoot
 • เคาน์เตอร์ QL-liner เปิดทำการตั้งแต่เวลาเช้า 6:30 น. ถึง เที่ยวบินสุดท้าย ขาเข้าและขาออก

➀ หลังจากผ่านจุดตรวจของศุลกากร และมาถึงล็อบบี้ผู้โดยสารขาเข้า ให้เลี้ยวไปทางด้านซ้าย

➁ เดินตรงไป

➂ เดินตรงไป

➃ ใกล้จะถึงแล้ว

➄ เคาน์เตอร์ด้านซ้าย QR Liner