การคืนเสื้อผ้า

วิธีการคืนเสื้อผ้า

วิธีการคืนเสื้อผ้ามี 2 วิธีคือ

1. ส่งคืนที่ร้านสะดวกซื้อในเมือง

2. ส่งคืนที่เคาน์เตอร์ QL-Liner ที่สนามบินนาริตะ

 • หากมีกำหนดคืนสินค้าล่าช้า กรุณาแจ้งทางร้านก่อนกำหนด
 • พนักงานที่ประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์รับสินค้า เป็นพนักงานของบริษัทส่งของ หากมีข้อขัดข้องกรุณาติดต่อโอชาเระ เจแปน TEL : 04-2934-3477 (ญี่ปุ่น)
 • ‼หากมีความเสียหายกับเสื้อผ้าเช่น เสียหายจากการฉีกขาด,เสียหายจากการเปรอเปื้อน,สูญหาย หรือถูกลักขโมย ทางร้านจะขอเรียกเก็บค่าชดเชย‼


ตัวอย่างกระเป๋าใส่เสื้อผ้า

1. ส่งคืนที่ร้านสะดวกซื้อในเมือง

มีขั้นตอนง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอนดังนี้

 • ใส่เสื้อผ้ากลับคืนลงในกระเป๋าของร้าน จากนั้นติดสลิปส่งคืนที่ได้รับมาตอนเช่าเสื้อผ้า ไว้กับกระเป๋าของร้าน

 • ยื่นกระเป๋าเสื้อผ้าของร้านที่ติดสลิปส่งคืนแล้ว ให้กับพนักงานที่ร้านสะดวกซื้อ

 • รับใบยืนยันการส่งคืนสินค้าจากพนักงาน
  (กรุณาเก็บใบยืนยันการส่งสินค้าไว้เป็นหลักฐานการส่งคืน)

2. ส่งคืนที่เคาน์เตอร์ QL-Liner ในสนามบินนาริตะ

ใส่เสื้อผ้ากลับคืนลงในกระเป๋าของร้าน แล้วส่งคืนกระเป๋าเสื้อผ้าได้ที่เคาน์เตอร์ QL Liner ในสนามบินนาริตะในวันที่เดินทางออกจากญี่ปุ่น
เลือกดูแผนที่เคาน์เตอร์ QL Liner จากสายการบินที่ท่านเดินทางได้ดังนี้

 • สายการบิน Thai Lion air
MAP 1

 • สายการบิน All Nippon Airways
 • สายการบิน Thai Airways
MAP 2

 • สายการบิน Japan Airlines
 • สายการบิน Thai AirAsia X
 • สายการบิน NokScoot
 • สายการบิน Scoot
MAP 3

MAP 1 : เทอมินอล 1 โซนด้านทิศเหนือ (Teminal 1 North Wing)

 • สำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยสายการบิน Thai Lion air
 • เคาน์เตอร์ QL-liner เปิดทำการตั้งแต่เวลาเช้า 6:30 น. ถึง เที่ยวบินสุดท้าย ขาเข้าและขาออก

MAP 2 : เทอมินอล 1 โซนด้านทิศใต้ (Teminal 1 South Wing)

 • สำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยสายการบิน All Nippon Airways / Thai Airways
 • เคาน์เตอร์ QL-liner เปิดทำการตั้งแต่เวลาเช้า 6:30 น. ถึง เที่ยวบินสุดท้าย ขาเข้าและขาออก

MAP 3 : เทอมินอล 2 (Teminal 2)

 • สำหรับลูกค้าที่เดินทางด้วยสายการบิน Japan Airlines / Thai AirAsia X / NokScoot / Scoot
 • เคาน์เตอร์ QL-liner เปิดทำการตั้งแต่เวลาเช้า 6:30 น. ถึง เที่ยวบินสุดท้าย ขาเข้าและขาออก